מקצועית- היא עניין נרכש ומחייב למידה!!!!!!!!!
כאשר אנו שרים או מדברים מול קהל שעות רבות ובעוצמות חזקות-
העיסוק דורש יעילות בפעילות התנועתית הנדרשת.
יש ללמד ולתרגל את השרירים באמצעות פקודות תנועה מתאימות הנשלחות מהמוח.
מאחר ושרירים ועצבים רבים משתתפים בפעולה
יתכנו שגיאות במשלוח הפקודות המוטוריות מהמוח לאיבר המטרה.
מכאן (במידה וקיים קושי, או במידה והעיסוק הוא שירה) נוצר הצורך
באימונים מתמידים כדי לשמור על התיאום
בין הפקודות המגיעות לשרירים מהמח באמצעות העצבים.

קיימות כמובן תכונות תורשתיות המקלות או המקשות על הפעילות.
(מעברי סינוסים צרים, מבנה לסתות רחב ועוד)
אך יכולות קוליות הן דבר נרכש. כמו סוגי ספורט שונים.
היכולות נרכשות עם התרגול במהלך הזמן