fbpx

כיצד לבחור את המוצר הנכון

המלצות לסובלים מבעיות צרידות והמעוניינים בשיפור איכות הקול

סימפטומים/בעיות שכיחותדרגההמלצות TMRGתיגבור לזמרים
1. צרידות קלה1 תרסיס קלאסי מס' 2תערובת מרוכזת מס' 77
2תרסיס קלאסי מס' 2 + תרסיס מי מלח ושמנים מס' 5תערובת מרוכזת מס' 77
2. צרידות כבדה1ערכה בסיסית מס'7 (הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)-
2ערכה מקצועית מס' 8(הכולל 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)+תרסיס קלאסי מס' 2 -
3ערכה מקצועית מס' 8 ( 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול ) + תרסיס קלאסי מס' 2 +
תרסיס מי מלח ושמנים מס' 5
-
3. לזמרים לשיפור משמעותי באיכויות קוליות (לקול עמוק יפה צלול חזק יציב)1 תרסיס קלאסי מס' 2 + תמצית מחוזקת מס' 3+ תרסיס מי מלח ושמנים מס' 5 תערובת מרוכזת מס' 77
2תרסיס קלאסי מס' 2+ תמצית מחוזקת מס' 3+ תערובת שמנים מס' 6 תערובת מרוכזת מס' 77
4. חומציות/צרבת1 תמצית קלאסית מס' 1 + תערובת שמנים מס' 6-
5. ליחות1 תמצית קלאסית מס' 1 + תרסיס מי מלח ושמנים מס' 5-
2תמצית מחוזקת מס' 3+ תערובת שמנים מס' 6-
6. עיפות/עומס קולי1תרסיס קלאסי מס' 2 תערובת מרוכזת מס' 77
2תרסיס קלאסי מס' 2 + אבקה מס' 4תערובת מרוכזת מס' 77
3ערכה בסיסית מס' 7 (הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)תערובת מרוכזת מס' 77
7. רגישות בסינוסים1 תרסי מי מלח ושמנים מס' 5-
8. קול מחוספס, נשבר1 תרסיס קלאסי מס' 2 + אבקה מס' 4תערובת מרוכזת מס' 77
9. קושי בהפקת הצלילים הגבוהים במנעד הקולי1אבקה מס' 4 + תרסיס קלאסי מס' 2תערובת מרוכזת מס' 77
10. קושי בהפקת הצלילים הנמוכים במנעד הקולי1 תמצית קלאסית מס' 1 + תרסיס מי מלח ושמנים מס' 5תערובת מרוכזת מס' 77
2תמצית קלאסית מס' 1 + תערובת שמנים מס' 6תערובת מרוכזת מס' 77

ההמלצות על סמך ניסיוננו כאשר יש ממצאים פתולוגים על המיתרים.

(המלצות אלו עלולת להשתנות מאחד לשני)

במצבים אלו נמליץ להוסיף וליישם את הידע והטיפים הניתנים בעלונים ובדיסקים המצורפים בנוסף לשימוש במוצרים.

ממצאים פתולוגיםדרגההמלצות TMRGתיגבור לזמרים
1. דימום במיתרים1תרסי קלאסי מס' 2+ אבקה מס' 4-
2ערכה מקצועית מס' 8 (הכולל 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול) -
2. פוליפ1תמצית מחוזקת מס' 3+ תערובת שמנים מס' 6-
2ערכה מקצועית מס' 8 (הכולל 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול) -
3. יבלות1ערכה בסיסית מס' 7(הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול) תערובת מרוכזת מס' 77
2ערכה מקצועית מס'8 (הכוללת 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)תערובת מרוכזת מס' 77
4. בצקותערכה בסיסית מס' 7 (הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)+ תערובת שמנים מס' 6-
5. ציסטה1תרסיס קלאסי מס' 2 + אבקה מס' 4-
2ערכה בסיסית מס'7 (הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)-
6. שיתוק חלקי 1תרסיס קלאסי מס' 2 + תערובת שמנים מס' 6 -
2ערכה מקצועית מס' 8 (הכוללת 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול )-
7. איבוד הקולערכה בסיסית מס' 7(הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול) תערובת מרוכזת מס' 77
8. חוסר סגירה ערכה בסיסית מס' 7 (הכוללת 2+4+5+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול)7-
9. חוסר סגירה מחולשת השרירים (לאחר לידה/גיל מבוגר/או חולשה)1אבקה מס' 4 + תערובת שמנים מס' 6-
2ערכה מקצועית מס 8 (הכוללת 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול )-
10. בעיות נוירולוגיות/עצביות1תמצית קלאסית מס' 1 + תערובת שמנים מס' 6 -
2ערכה מקצועית מס ' 8(הכוללת 1+4+6+9+דיסק הדרכה קולית לטיפול בקול )-

במקרה של בעיה רפואית (או צרידות מעל 3 שבועות) מומלץ לפנות לרופא המטפל.

 • נשים בהריון, מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים יש להוועץ ברופא.
 • (באופו כללי :מוצר 5 ו 6 לא מתאים לנשים מניקות. מוצרים 1 2 ו 3 לא מתאימים לנשים בהיריון.
 • מוצר 4 לא מתאים לאנשים עם נטיה לשלשול או עצירות או מחלות של מערכת העיכול כגון קרוהון וכד' לילדים לתת שליש מהכמות הניתנת למבוגר)
 • מידע כללי על המוצרים:
  תמציות מהסדרה הקלאסית 1, 2, 3 ,77 תורמות לשיפור איכות הקול ושיקום המיתרים.
  תמציות מסדרת השמנים 5 ,6 עוזרות לפינוי עודפי ליחות וחומציות וחיזוק הקול.
  אבקה 4 תורמת לתחושת 'ריפוד' הגמשה והגנה על המיתרים.
  כל המוצרים מאיצים את הריפוי ושיפור הקול.