fbpx

מחקר ופיתוח

מחקר ופיתוח:

אנו עוסקים בחקר מתמיד ומעמיק של נושא הקול . במהלך פיתוח המוצרים אנו משלבים ניסויים של לקוחות מתנדבים שעיסוקם הוא קולם. נבחרים אנשים שהם רגישים במיוחד, כדי שיחושו את השינויים וידווחו. הנסיינים מקבלים את המוצרים לשימוש ומתעדים את התולדה של המוצרים באופן מפורט. ככה נוצרת תקפות לתוצאות. זה התהליך שאנו בודקים מאשרים ומשפרים את המוצרים שלנו. מטרתנו להשיג תוצאות משמעותיות לטווח המידי ולטווח הרחוק.

סקר עולמי בתחום בריאות הקול  TMRG Yearly Vocal Health Survey

במהלך שנת 2016 התחלנו בהרצת סקר בתחום " בריאות הקול".
הסקר מתקיים בשפה האנגלית והוא מתקיים כבר כ- 6 חודשים ויימשך עד סוף שנת 2017
תוצאות הסקר יפורסמו באמצע שנת 2018
ביוני  2017 יפורסם מאמר ביניים ויכלול סקירת בינים על התהליך
ובפברואר 2018 יפורסמו תוצאות הסקר המלא .

דוגמא למהלך הסקר:

1
2
3